S námi budete vidět!

Digitalizace

Doprovodná služba digitalizace slouží nejenom k digitalizaci analogových zdrojů, ale i archivaci Vašich vzpomínek. Převedeme většinu analogových záznamů na digitální a tím výrazně prodloužíme životnost Vašeho záznamu, navíc tím získáte přehlednost, ušetříte místo ve Vašem soukromém archivu a výrazně tím snížíte jeho objem. Dnes již není přítomnost videorekordéru ve Vaší domácnosti tak častým jevem a proto bývá problém si Vaše Videozáznamy prohlédnout a oživit si tak zapomenuté zážitky. DVD nebo BD přehrávač je v dnešní době nepostradatelnou komponentou každé domácnosti a většina populace jej doma má. Vstupním formátem pak bývá videokazeta VHS, novější S-VHS nebo VHSC a S-VHSC používaná v kamerách, nebo menší videokazeta Video8, či video Hi8. Co se týče dalších páskových kazet, může to být ještě Digital8, nebo miniDV. Tyto formáty kazet také zpracováváme, ale jak již z názvu vyplívá, nejedná o analogový záznam. Výsledný formát tak může být uložen na DVD/BD, nebo jako videosoubor například na externí pevný disk, který lze dále zpracovávat pomocí počítače.  Pokud Vás toto téma zajímá, nebo chcete využít naší doprovodné služby, navštivte naší microsite: www.digitalizaceVHS.cz.